Let op: eenrichtingsverkeer toegangsbrug zwembad de Louwert

dit i.v.m. met het bouwverkeer en het kunnen onstaan van gevaarlijke situaties

Vakantiecursus A en B dipoma

Van 16 juli t/m 24 augustus 2018

Bouw nieuw zwembad

Vanaf april 2018 vinden er bouwwerkzaamheden plaats op het terrein van zwembad de Louwert.