Activiteiten Hi5 Ambacht

In de grote vakantie organiseert HI Ambacht 2x per week leuke activiteiten in het zwembad.

Let op: eenrichtingsverkeer toegangsbrug zwembad de Louwert

dit i.v.m. met het bouwverkeer en het kunnen onstaan van gevaarlijke situaties

Bouw nieuw zwembad

Vanaf april 2018 vinden er bouwwerkzaamheden plaats op het terrein van zwembad de Louwert.