Samenwerking KNZB

Voorbeeld

De KNZB en Optisport gaan de komende 2 jaar intensiever samenwerken. Gistermiddag werd hiervoor een nieuwe samenwerkingsovereenkomst ondertekend door Jan Kossen, algemeen directeur van de KNZB en Erwin van Iersel, algemeen directeur van Optisport.

Centraal in de samenwerking staan de accommodatie en het verenigingsleven met als doel meer zwemmers te bereiken.

In het vernieuwde partnership tussen zwembadexploitant Optisport en de KNZB staat de accommodatie centraal. De gedachte is dat een goed gebruik van het zwembad zorgt voor een gezonde exploitatie en een gezond verenigingsleven. Andersom versterkt een bloeiende vereniging ook de lokale accommodatie. Om dit te realiseren zullen een aantal programma’s worden aangeboden in de zwembaden, waar mogelijk in samenwerking met verenigingen.

Speerpunten
Concreet betekent de vernieuwde samenwerking dat Optisport en de KNZB in de accommodaties nadrukkelijker de KNZB zwemlesmethode Superspetters, de Zwem4daagse en de KNZB borstcrawlcursussen gaan aanbieden. Daarnaast wordt gestart met dataverzameling van de gebruikers van het zwembad om kennis op te doen over de verschillende klanten en hun behoeften en specifieke profielkenmerken. Op basis daarvan kan het aanbod verder worden geoptimaliseerd.

Jan Kossen is blij met de stap die nu met Optisport is gezet: “Zwemmen is een prachtige sport en één van de gezondste manieren van bewegen. De KNZB wil er zijn voor elke zwemmer in Nederland en een levenslange band met hen opbouwen. We zijn er van overtuigd dat we met een goed aanbod in de zwembaden meer zwemmers kunnen bereiken en een goede exploitatie te realiseren is. Dat biedt ook weer mogelijkheden voor verenigingen. De vereniging vervult een maatschappelijke rol en zorgt voor sociale verbinding. Daar heeft het zwembad weer baat bij. Een win-win situatie dus.’’

Erwin van Iersel: ”Zwemmen is één van de belangrijkste activiteiten van Optisport. Met meer dan 65 zwembaden in Nederland willen we graag zoveel mogelijk verenigingen en recreatieve zwemmers ontvangen in onze accommodaties. Met mooie programma’s zoals Superspetters en de Zwem4daagse. En in goede samenwerking met de lokale zwemvereniging. Bovendien geeft de nieuwe zwembad CAO de ruimte om nog beter samen te werken met de verenigingen. Dus alle redenen om elkaar actief op te zoeken.”