Coronamaatregelen

Coronamaategelen per 6 november

Naar aanleiding van de landelijke persconferentie omtrent het coronavirus, zullen de komende periode wederom extra maatregelen van kracht zijn. Eén van deze maatregelen zal ook invloed hebben op onze accommodatie. Doormiddel van dit bericht informeren wij jullie graag over de huidige stand van zaken en de geldende maatregelen.

 

Nieuwe maatregel

 

  • Vanaf 6 november is het coronatoegangsbewijs verplicht bij georganiseerde sportbeoefening vanaf 18 jaar. Dit geldt voor sporters in alle binnenruimtes, inclusief sportkantines.
  • Het is nog onduidelijk of bovenstaande maatregel ook geldt voor ouders en begeleiders die zwemleskinderen komen halen en/of brengen. Wij hebben besloten om dit weekend nog niet te controleren op een geldig corona toegangsbewijs. Maandag 8 november bekijken we de situatie opnieuw.

 

Effect op onze accommodatie

Hoewel wij de keuze voor een vaccinatie van een ieder respecteren, zullen wij ons als sportaanbieder aan deze regels moeten houden. Dat betekent dat met ingang van zaterdag 6 november aanstaande, een coronatoegangsbewijs vereist is om gebruik te maken van onze faciliteiten. Jeugd t/m 17 jaar is hierbij uitgezonderd.

 

Het dragen van een mondkapje is in binnenruimtes waar een coronatoegangsbewijs wordt vereist niet verplicht. Dit betekent dat in onze accommodatie geen mondkapjesplicht geldt.

 

Samen blijven we in beweging

Wij hopen jullie zo voldoende te hebben geïnformeerd. Wij zijn ondanks deze extra maatregel in ieder geval blij dat we jullie kunnen blijven ontvangen. Om dit zo te houden vragen wij iedereen de maatregelen te respecteren. Hiervoor bij voorbaat dank!

Team Veenweidebad en Optisport Healthclub