Structureel vindt er overleg plaats tussen Optisport Venray en haar gebruikers verenigt in de gebruikerscommissie, van deze overleggen worden notulen gemaakt die hier als PDF te downloaden zijn.  

Optisport heeft onder haar gasten een landelijke tevredenheidsenquête uitgevoerd. Bijna achtduizend respondenten hebben vragen beantwoord over hun ervaring met Optisport, Optisport Health Club (fitness) of Avontura (indoorspeeltuin).