Klachten

Ben je niet geheel tevreden over onze dienstverlening of in geval van gebreken van de accommodatie, dan kun je een klacht indienen. Om je zo goed mogelijk van dienst te zijn, vragen wij je om onderstaande klachtenprocedure te volgen.

STAP 1: Mondeling op locatie

We vragen je klachten in eerste instantie ter plaatste bij het dienstdoende personeel te melden, zodat de mogelijkheid kan worden geboden om de klacht ter plaatse op te lossen. Klachten over personeel kun je melden bij de locatiemanager.

STAP 2: Schriftelijk op locatie

Indien een klacht niet naar tevredenheid is opgelost, dan heb je de mogelijkheid om de klacht schriftelijk in te dienen via een klachtenformulier. Het schriftelijke formulier wordt ingevuld en opgestuurd naar de locatiemanager. Ingediende klachten worden beantwoord binnen een termijn van 2 werkdagen, gerekend vanaf de datum van ontvangst. Het formulier is bij de receptie op locatie te verkrijgen.


STAP 3: Aan de directie van Optisport

Mocht ook dit niet tot een gewenste oplossing leiden, dan heb je de mogelijkheid om in beroep te gaan tegen de beslissing van de locatiemanager, bij de directie van Optisport Exploitaties. Je dient een klacht schriftelijk in per mail of post o.v.v. NAW-gegevens en locatienaam. Ingediende klachten worden beantwoord binnen een termijn van 14 dagen, gerekend vanaf de datum van ontvangst.

Contactgegevens Optisport Exploitaties b.v.

J. Asselbergsweg 1 5026 RP Tilburg
info@optisport.nl