Klachten?

Klachtenprocedure

Ben je niet geheel tevreden over onze dienstverlening of in geval van gebreken van de accommodatie, dan kun je een klacht indienen. Om je zo goed mogelijk van dienst te zijn, vragen we je om onderstaande klachtenprocedure te volgen.

STAP 1: Mondeling op locatie

We vragen je klachten in eerste instantie ter plaatste bij het aanwezige personeel te melden, zodat de mogelijkheid kan worden geboden om de klacht ter plaatse op te lossen. Klachten over personeel kun je melden bij de locatiemanager.

STAP 2: Schriftelijk op locatie

Indien een klacht niet naar tevredenheid is opgelost, dan heb je de mogelijkheid om de klacht schriftelijk in te dienen via een klachtenformulier. Dit formulier wordt ingevuld en opgestuurd naar de locatiemanager. Je ontvangt een bevestiging van ontvangst van de klacht. Ingediende klachten worden beantwoord binnen een termijn van 2 werkdagen, gerekend vanaf de datum van ontvangst. Het formulier is bij de receptie op locatie te verkrijgen.

STAP 3: Aan de directie van Optisport

Mocht het antwoord op uw klacht niet tot een gewenste oplossing leiden, dan heb je de mogelijkheid om je bezwaar te richten aan de directie van Optisport. Je  kunt je bezwaar op de klachtafhandeling inclusief onderbouwingen schriftelijk indienen per e-mail of post o.v.v. NAW-gegevens en locatienaam. Hiervan ontvang je wederom direct een ontvangstbevestiging. Ingediende bezwaren worden inhoudelijk beantwoord binnen een termijn van maximaal 10 werkdagen, gerekend vanaf de datum van ontvangst.

Contactgegevens

Optisport Exploitaties b.v.
J. Asselbergsweg 1
5026 RP Tilburg
[email protected]