Gemeente verlengt overeenkomst met sportcomplex Van Pallandt voor vijftien jaar

Gemeente verlengt overeenkomst met sportcomplex Van Pallandt voor vijftien jaar

5 oktober 2023

Inwoners van Varsseveld en omgeving kunnen de komende vijftien jaar gebruik blijven maken van het Van Pallandt sportcomplex.  De huidige exploitatieovereenkomst met Optisport voor Van Pallandt sportcomplex loopt in augustus 2024 af. De gemeente en Optisport verlengen de overeenkomst met vijftien jaar. Vanochtend ondertekenden beide partijen de verlengingsovereenkomst in het Varsseveldse sportcomplex.

Deze afspraak geeft Optisport de mogelijkheid om te investeren in het sportcomplex, zowel in het onderhoud als in duurzaamheidsmaatregelen. Optisport heeft het Van Pallandt sportcomplex in 2020 overgenomen van Rhea BV, de vorige exploitant. Er is sprake van een onderhoudsintensief sportcomplex.

Optisport heeft aangegeven te willen investeren in het Van Pallandt sportcomplex, waarbij duurzaamheidsmaatregelen hoog op de agenda staan. “We gaan vol inzetten op diverse energiebesparende maatregelen waardoor onze gasten hún energie nog jaren lang kwijt kunnen in dit prachtige sportcomplex” aldus operationeel en commercieel directeur Theo Willemse. Met het verlengen van de overeenkomst heeft Optisport de mogelijkheid deze investeringen over meerdere jaren uit te voeren en uiteindelijk ook terug te verdienen.

Wethouder sport en gezondheid, Ria Ankersmit, is blij dat de sport en zwem voorziening in Varsseveld hiermee op peil blijft. “Beweging en sport zijn onmisbaar om in goede gezondheid te blijven. Ik vind het dan ook belangrijk dat een sportcomplex als Van Pallandt, dat al vele jaren inwoners (jong en oud) de plek bied en stimuleert om aan allerlei sporten te doen, blijft bestaan. Als je de sportvereniging of het zwembad in de buurt hebt, ga je immers ook sneller. Ik ben blij dat we op deze manier voor jong en oud het sportcomplex duurzaam behouden en hen hiermee kunnen stimuleren om te blijven of te gaan sporten.”

Exploitant Optisport komt uiterlijk eind 2023 met een plan van aanpak met planning ten aanzien van de investeringen in duurzaamheidsmaatregelen. Dit wordt voor hen door een adviesbureau opgepakt en uitgevoerd/ geïmplementeerd. De verlenging van de exploitatieovereenkomst loopt van 1 september 2024 tot 31 augustus 2039.