Nieuwe Optisport locaties in 2022

Steur Kampen stock

Optisport is sinds het begin van 2022 verantwoordelijk voor de exploitatie van een tweetal nieuwe locaties: Zwembad De Steur in Kampen en het zwembad Waalslag in Tiel. Daarnaast volgt deze zomer nog het nieuw op te leveren zwem- en sportcomplex Vie in Kerkrade. Naar verwachting wordt dat zwembad in de zomer van 2022 opgeleverd. 

Tiel
Optisport Exploitaties B.V. is sinds 1 januari exploitant van Zwembad Waalslag, de sporthallen Westroijen en De Betuwe en de vijf gemeentelijke gymzalen in Tiel.. De medewerkers van de binnensport-accommodaties die daar op dat moment werkzaam waren, zijn meegegaan naar Optisport.

Optisport gaat in Tiel op duurzame wijze voorzien in de optimale sportbeleving voor jong en oud.

Optisport investeert in een duurzame toekomst
Optisport gaat op duurzame wijze voorzien in de optimale sportbeleving voor jong en oud. Duurzaamheid is integraal doorgevoerd in alle bedrijfsprocessen van Optisport. Zo is Optisport voor energiemanagement ISO 50001 gecertificeerd, waarmee zij de verplichting aangaat om een actief energiebeleid uit te voeren en te zorgen dat het energieverbruik steeds verder wordt teruggedrongen, waarmee uiteindelijk ook kosten worden bespaard. Verduurzamingsinvesteringen die het eerste jaar van de exploitatie van Tiel op de planning staan, zijn onder andere het plaatsen van zonnepanelen bij de gymzalen, dak- en gevelisolatie, het optimaliseren van verlichting en het plaatsen van dubbelglas.
 Kampen
Optisport heeft ook de aanbesteding in Kampen gewonnen en heeft sinds 1 januari 2022 zwembad De Steur in beheer voor tenminste 10 jaar. De aanbesteding, werd daar gewonnen op de combinatie van hoge kwaliteit en een passende prijs.
Bij de beoordeling is gekeken naar kwaliteitscriteria als de algemene opzet van het beheer en de exploitatie, het activiteitenaanbod, samenwerking met (maatschappelijke) organisaties, uitvoering van het onderhoud en de financiële onderbouwing van de aanbieding.

Wethouder Albert Holtland: “Ik ben blij dat er een goede en enthousiaste partij gevonden is voor de exploitatie van zwembad De Steur. Met ruimere openingstijden, nieuwe activiteiten en lagere tarieven verwacht ik dat De Steur een nieuwe impuls en aantrekkingskracht krijgt.” Voor bezoekers was er ook goed nieuws. De openingstijden worden verruimd en de prijs van het toegangskaartje gaat in beginsel iets omlaag.

Kerkrade
‘Vie’ staat voor een vloeiende beweging die vitaliteit stimuleert en voor gezondheid binnen de regio Kerkrade. De ambitie is om vanuit een innovatieve aanpak in de wijken en met een centraal gelegen locatie in de stad als ‘motor’, een nieuwe impuls te geven aan de regionale gezondheid en vitaliteit in gemeente. Het nieuwe zwembad is daar onderdeel van, evenals een aantal sportverenigingen en zorgorganisaties. Inmiddels is de bouw gevorderd en wordt het zwembad gevuld met water. Tegen de zomer verwachten we de opening van Optisport Vie.

Inmiddels kunnen we melden dat Optisport met de gemeente Zoetermeer is overeengekomen dat het vanaf 2023 de exploitatie overneemt van meerdere zwem/sport locaties in die gemeente. Zie het artikel in het AD dat hierover onlangs verscheen.