Optisport bied in samenwerking met Voeljeheppie (gewichtsconsulente) een 12 weeks afslankprogramma aan.
Voor meer informatie kunje terecht bij onze receptioniste.

Op vrijdag 21 april van 10:00 - 14:30 uur zijn er weer Koningsspelen.
De basisscholen in Houten komen weer gezellig bij ons sporten en bewegen.
Dat betekent voor onze gasten een wijzigingen in het programma. In het wedstrijdbad zullen 3 banen gereserveerd worden voor de scholen.

Optisport heeft onder haar gasten een landelijke tevredenheidsenquête uitgevoerd. Bijna achtduizend respondenten hebben vragen beantwoord over hun ervaring met Optisport, Optisport Health Club (fitness) of Avontura (indoorspeeltuin).