Update corona 15 januari

Update corona 15 januari

 

Tijdens de persconferentie van vrijdag 14 januari is bekend gemaakt dat we weer mogen!

We gaan dus weer ons volledige rooster draaien vanaf maandag 17 januari. Het rooster staat weer op de website. Hierbij overzicht van de geldende regels. 

Spelregels voor sport

Iedereen mag binnen sporten.

De volgende regels gelden:

 • Het is voor alle leeftijden weer mogelijk om binnen te sporten. Geen restricties dus op leeftijd of eindtijden.
 • Sporten in groepsverband is toegestaan.
 • Er is geen beperking in de groepsgrootte in een binnenruimte. Wel dient de 1,5 meter aangehouden te worden. De enige uitzondering is jeugd onder de 18 jaar en als het voor de sportactiviteit niet mogelijk is om de 1,5 meter aan te houden.
 • Voor binnensport geldt een CTB (coronatoegansbewijs) verplichting voor iemand van 18+ die gebruik maakt van de faciliteiten binnen zoals kleedkamers en toiletten.
 • Alleen onderlinge wedstrijden en trainingen met teams van de eigen club zijn toegestaan.
 • Er mag een publiek aanwezig zijn, dus ook niet kijken bij de zwemles. Dit alleen in geval van medische uitzondering.
 • Sportkantines/horeca zijn alleen open voor afhaal. Deze mogen geen wachtruimte functie vervullen.
 • Kleedkamers, toiletten en douches zijn open. De 1,5m afstand dient wel geborgd te worden.
 • De bekende hygiënemaatregelen zijn van toepassing. Houdt je aan de basisregels om verspreiding van het coronavirus tegen te gaan.
 • Sauna’s en zonnebanken blijven nog dicht, omdat de overheid dit niet ziet als sportbeoefening.
 • Zwemles: Kinderen tot 18 jaar hebben geen coronatoegangsbewijs nodig. Ouders mogen hun kinderen helpen met omkleden. Zij hoeven op onze accommodatie geen coronatoegangsbewijs laten zien. Ouders mogen binnen niet wachten.

Coronatoegangsbewijzen

Een coronatoegangsbewijs is verplicht voor sporters van 18 jaar en ouder:

 • op binnensportlocaties zoals: sportscholen, sportzalen en zwembaden. Bij lessen, trainingen, recreatief sporten en bij wedstrijden.
 • Verenigingen zijn zelf verantwoordelijk voor het scannen van hun leden.

Een coronatoegangsbewijs is niet verplicht voor:

 • vrijwilligers of personen die beroeps- of bedrijfsmatig werkzaamheden verrichten op de sportlocatie. Dit betekent dat zowel betaalde als vrijwilligers geen coronatoegangsbewijs hoeven te laten zien op het moment dat zij een functie voor de sport vervullen in een binnensportlocatie. Zodra zij geen taak meer vervullen, moeten zij de sportlocatie verlaten.
 • afhaal bij sportkantines. Zonder coronatoegangsbewijs kan gebruik gemaakt worden van de afhaalfunctie in sportkantines.

Mondkapjes

Mondkapjes zijn verplicht voor sporters vanaf 13 jaar op:

 • binnensportlocaties, behalve tijdens het sporten.
 • Bij zwembad tot het natte gedeelte, daarna mag hij af.