Samen werken aan exploitatie

Sportboulevard Dordrecht

Samenwerken met de gemeente

Het exploiteren van een zwembad of een andere sportaccommodatie brengt een grote verantwoordelijkheid met zich mee. Voor het pand, de medewerkers, verenigingen en de gasten. Voor een gemeente. Voor een regio. Dat geldt zowel voor de periode waarin Optisport verantwoordelijk is voor de exploitatie als daarna. We maken heldere afspraken en daar houden we ons aan. We zijn open en transparant in onze communicatie en in wat we doen. We leggen op tafel wat besproken moet worden. Wij geloven erin dat je zo constructief kunt (samen)werken aan een gezonde accommodatie met zo’n belangrijke lokale en regionale functie voor de inwoners en medewerkers.

Een exploitatie is vooral succesvol door optimale samenwerking met gemeenten, verenigingen en onze teams

Kennispartner
Wij zijn de kennispartner van een gemeente. De mede-uitvoerder van het lokale Sport- en Preventieakkoord. Wij zijn experts in het exploiteren van publiek vastgoed als sportaccommodaties en recreatiecentra, in het opleiden van professioneel personeel, in het omgaan met een heel divers bestand van gasten en activiteiten, in het omgaan met calamiteiten. Onze kennis op het gebied van subsidies is groot. Als gemeente kun je bouwen op onze expertise en ervaringen uit andere gemeenten. We komen graag aan tafel om de gemeente te adviseren, te luisteren en mee te denken. En daarna ook in actie te komen. Want dààr zijn wij van; beweging. Niet van beleidsstukken, maar van het uitvoeren daarvan. Proactief en resultaatgericht. Dat geldt ook voor onze rapportages. Die zijn leidend, om de kwaliteit van de samenwerking te kunnen blijven toetsen en waarderen. Om het gesprek te kunnen voeren op wat er is gerealiseerd. En wat er nog gerealiseerd gaat worden.

Samen met onze locaties en teams
Optisport is een  landelijke organisatie die de krachten en kennis over exploitaties bundelt en samenwerkt met lokale organisaties die dit naar hun eigen situatie doorvertalen. Een lokaal zwembad dat zich gesteund weet door een ongelofelijk sterk zwemlesprogramma met hoogwaardig marketingmateriaal dat naar de lokale situatie kan worden aangepast. 
Even een praktijkvoorbeeld. Een prachtig idee voor een nieuwe activiteit uit Groningen, wordt in een landelijk expertteam uitgewerkt en vervolgens landelijk gedeeld. Zo kunnen àlle zwembaden voortaan moeiteloos deze nieuwe activiteit aanbieden. Zo rouleert Aqua Disco als onderdeel van ons Blitzkids-programma in een regio.

Fijn om te werken
Medewerkers weten zich gesteund door een professioneel, eigentijds en hoogwaardige opleidingsaanpak. Een organisatie met lange-termijn visie. Optisport maakt gebruik van de landelijke One Team app. Medewerkers kunnen zo snel geïnformeerd worden over nieuwe activiteiten en krijgen  meldingen die voor hen van belang zijn. Opleidingen die worden aangeboden. Data van bijscholingscursussen etc.

Samen met verenigingen
Onze sportaccommodaties zijn de ‘huizen’ van vele sportverenigingen. We werken intensief met hen samen. Wij realiseren ons dat hun leden onze gasten zijn. Dat we hetzelfde doel hebben: zoveel mogelijk mensen in beweging krijgen, ons plezier in sport over te brengen en het plezier in bewegen en sporten te vergroten. En we bieden graag een plek en de mogelijkheid voor inwoners om elkaar te ontmoeten. Vaak zijn er tientallen verenigingen actief op één van onze locaties. Onze ervaring op het gebied van het bundelen van krachten is groot zonder het belang van elke afzonderlijke vereniging uit het oog te verliezen. We hechten veel waarde aan een goede relatie en samenwerking met elke vereniging en gebruiker van onze accommodaties. We nemen hierin het voortouw, versterken elkaar en proberen nog meer positieve activiteiten gezamenlijk op te tuigen voor de leden en gasten. Door met voorstellen te komen en door letterlijk en figuurlijk met elkaar in beweging te komen.


Neem gerust contact met ons op voor meer info of een kennismaking!