Vernieuwde Gedragscode Zwembranche en Protocol ‘Vrolijk en Veilig’

Vernieuwde gedragscode zwembranche en Protocol Vrolijk en Veilig - Fotograaf: Gerben Pul

VERNIEUWDE GEDRAGSCODE ZWEMBRANCHE EN PROTOCOL VROLIJK EN VEILIG

De afgelopen periode heeft de Werkgroep Sociale Veiligheid Zwembranche onder de vlag van het Nationaal Plan Zwemveiligheid hard gewerkt aan de herziening van de Gedragscode Zwembranche en het Protocol Vrolijk en Veilig. Deze werkgroep is ontstaan uit een samenwerking tussen NRZ, WiZZ, CNV Vakmensen, FNV Vakbond, KNZB, VSG en SFZZ. Beide producten zijn te vinden op de website www.gedragscodezwembranche.nl

Personeel speelt een belangrijke rol
De uitvoering van het Nationaal Plan Zwemveiligheid 2021-2024 is in volle gang. Een van de thema’s binnen dit plan is ‘Veiligheid in zwembaden’. Dit thema gaat over fysieke veiligheid zoals (bijna) verdrinkingen, maar ook over sociale veiligheid zoals grensoverschrijdend gedrag. Daarbij speelt het personeel/kader een belangrijke rol. Hen ondersteunen en instrumenten bieden kan zowel de veiligheid voor zwembadgasten als het werkplezier vergroten. De Werkgroep Sociale Veiligheid Zwembranche zet zich in om deze instrumenten te optimaliseren.

Protocol Vrolijk en Veilig geactualiseerd
Het Protocol Vrolijk en Veilig is vanuit de werkgroep in samenwerking met de gezamenlijke zwembaden Zuid-Holland Zuid onder de loep genomen en geactualiseerd. De eerste stappen in het uitrollen van dit document zijn inmiddels gezet bij een aantal veiligheidsregio’s. Binnenkort kan via VSG en WiZZ ingeschreven worden voor diverse (online) bijeenkomsten voor de zwembaden over de implementatie van het gewijzigde protocol. Het document zelf kan vanaf nu gedownload worden via de eerder genoemde website.

Herziene Gedragscode Zwembranche
Ook de herziene Gedragscode Zwembranche is gepubliceerd op deze website. De werkgroep heeft dit document herschreven naar aanleiding van de ontwikkelingen van de laatste jaren in de zwembaden en is nu dus weer helemaal actueel. Het is de verwachting dat in 2022 ook het dilemmaspel, een tool om de eerder genoemde producten te oefenen en bespreken, wordt aangepast en gelanceerd.

 

Fotograaf: Gerben Pul