Aangepast rooster op 3 november.

Let op

Let op! Voor donderdag 3 november geldt er een aangepaste openstellingsrooster.

De volgende lessen/activiteiten komen te vervallen in verband met het onderhoud van de bodem.

De les Aqua 'Vitaal van 10:30 tot 11:15uur

De les Aqua 'Joggen van 11:15 tot 12:00 uur

Het banen zwemmen in het wedstrijd bad van 12:00 tot 14:00

Excuses voor eventuele ongemak!