Maatregelen per 15-1-2022

corona update

Maatregelen n.a.v. de persconferentie 14 januari

Algemeen: Onderwijs, cultuur en sport

Nadat op 10 januari de scholen in het primair en voortgezet onderwijs openden, kan het fysiek onderwijs in het middelbaar beroepsonderwijs en hoger onderwijs kan nu ook worden hervat. Alle sportactiviteiten en kunst- en cultuurbeoefening (bijvoorbeeld muziek, toneel en dans) binnen en buiten is weer mogelijk. Publiek is daarbij nog niet welkom. Sportwedstrijden binnen de eigen club kunnen ook weer. Het coronatoegangsbewijs blijft verplicht bij sport- en cultuurbeoefening binnen vanaf 18 jaar. Kleedkamers, toiletten en douches open.

 

Spelregels voor sport (fitness, sporthallen, ijsbanen, zwembaden)

Iedereen mag binnen en buiten sporten.

De volgende regels gelden:

 • Het is voor alle leeftijden weer mogelijk om binnen en buiten te sporten. Geen restricties dus op leeftijd of eindtijden.
 • Sporten in groepsverband is toegestaan.
 • Er is geen beperking in de groepsgrootte in een binnenruimte. Wel dient de 1,5 meter aangehouden te worden. De enige uitzondering is jeugd onder de 18 jaar en als het voor de sportactiviteit niet mogelijk is om de 1,5 meter aan te houden. Denk daarbij aan boksen, judo, etc.
 • Er is ook geen beperking in groepsgrootte voor het buitensporten, geen sluitingstijden en geen verplichting voor het CTB. Het CTB is alleen verplicht voor iemand van 18+ die gebruik maakt van de faciliteiten binnen op buitensportlocaties, zoals kleedkamers en toiletten.
 • Reserveren is geen vereiste vanuit de overheid, maar een keuze van de ondernemer.
 • Alleen onderlinge wedstrijden en trainingen met teams van de eigen club zijn toegestaan. Topsporters en topsportcompetities zijn uitgezonderd.
 • Bij binnen en buiten sporten is geen publiek aanwezig. Dit geldt voor amateursport. En voor de professionele sport.
 • Sportkantines/horeca zijn alleen open voor afhaal.
 • Kleedkamers, toiletten en douches zijn open. De 1,5m afstand dient wel geborgd te worden.
 • De bekende hygiënemaatregelen zijn van toepassing. Houdt je aan de basisregels om verspreiding van het coronavirus tegen te gaan (zie poster bijlage).
 • Sauna’s en zonnebanken blijven nog dicht, omdat de overheid dit niet ziet als sportbeoefening.
 • Zwemles: Kinderen tot 18 jaar hebben geen coronatoegangsbewijs nodig. Ouders mogen hun kinderen helpen met omkleden. Zij moeten een coronatoegangsbewijs laten zien.

Er zijn geen ouders en begeleiders als publiek aanwezig. Voor de specifieke punten over zwembaden zie Protocol verantwoord zwemmen 10.0.

Coronatoegangsbewijzen

Een coronatoegangsbewijs is verplicht voor sporters van 18 jaar en ouder:

Een coronatoegangsbewijs is niet verplicht voor:

 • vrijwilligers of personen die beroeps- of bedrijfsmatig werkzaamheden verrichten op de sportlocatie. Dit betekent dat zowel betaalde als vrijwilligers geen coronatoegangsbewijs hoeven te laten zien op het moment dat zij een functie voor de sport vervullen in een binnensportlocatie. Zodra zij geen taak meer vervullen, moeten zij de sportlocatie verlaten.
 • professionele sporters. Dit geldt bijvoorbeeld voor voetballers in de ere- en eerste divisie en voor sporters in topcompetities.
 • afhaal bij sportkantines. Zonder coronatoegangsbewijs kan gebruik gemaakt worden van de afhaalfunctie in sportkantines.

 

Mondkapjes

Mondkapjes zijn verplicht voor sporters vanaf 13 jaar op:

 • binnensportlocaties, behalve tijdens het sporten.
 • binnen faciliteiten op buitensportlocaties, zoals kleedkamers en de sportkantine.

 

Publiek bij sporten binnen en buiten

 • Wedstrijden binnen en buiten worden gespeeld zonder publiek. Ook bij trainingen en andere activiteiten is geen publiek. Dit geldt voor amateurs en voor professionals. 
 • Sportlocaties zijn alleen toegankelijk voor vrijwilligers of personen die beroeps- of bedrijfsmatig werkzaamheden verrichten op de sportlocatie. 

 

Wat zijn sportlocaties?

Sportlocaties zijn plekken die redelijkerwijs bedoeld zijn om te sporten. Voorbeelden van sportlocaties zijn een sportpark met voetbalvelden, een atletiekbaan, een klimhal of een golfbaan. Dat geldt niet voor een park of de openbare weg, uitzondering hierop is een roei- of zeilboot op het water. In dat geval is de boot een sportlocatie. Bij twijfel bepaalt de gemeente/handhaving of een plek een sportlocatie is.